En sida som handlar om Andlig vägledning

Budskap

Oden om Hugin och Munin

Jaha så er Kristus har en egen himmel där alla lever blott en gång?

Har ni tänkt på att det har alla andra levande också, livet är evigt och finns av det skälet därför bara en enda gång.

Himmel eller helvete? Det är er egen utmaning som avgörs av er personliga livsupplevelse.

Avgör själv, men jag förstår bara vad som är rimligt för alla människor och inte bara några få specialintressen.

Fortsätter ni hellre att slåss om era stora och små skitsaker, för ni har för för mycket pengar och vapen att glömma bort er själva med?

Inkarnation

Så då sov gott i er Jesushimmel, alla vi andra väcker alltid upp både oss själva, och era gamla minnen och liv när vi på yttersta dagen redan lever och gör om våra gamla liv så att alla ”våra” liv känns glada kärleksfulla och fredliga och av det skälet blir rimliga igen.

Ingen människa slipper undan sitt enda egna och eviga liv.

Vi beror alla på varandra det är mera Jesus stil säger andarna!

Och jag håller med, livet är ingens fel, finn er i det och sammarbeta.

Allt vi vet om allt vi vet, är den gyllene medelvägen i alla kompromisser om allt vi vet.

Last man standing on earth vinner allt?

Jorden inkarnerar i ett större fredligare sinne med en god tanke och evigt minne den också!

Glöm inte att ha roligt när ni lever, men har ni bara så roligt att ingen annan får roligt? Då blir det inte så roligt hur ni än lever.

Vem är Gud?

Sinnet om tanken och minnet.

Gud är sinnet som har tanke på alla minnen vi alla upprätthåller tillsammans i en enda större enhet av Gud vi alla även är tillsammans med våra djur, som en enda enhet av Gud i hela vår värld. 

Sinnet är Gud
Tanken är Ängel
Minnet är ande

Samma visa i det gamla Norden

Sinnet är Oden (Oden tolkas ofta som Shamanen)
Tanken är Hugin (Hugin betyder tanke)
Minnet är Munin (Munin betyder minne)

Varenda människa är Gud och bär sin egen skapelse i minnet inom genom och omkring sej själv.

Tillsammans vinner vi allt.

Claes Widerberg

Med vår egen helande tro kan vi försätta berg


En helbrägdagörare helade mej med en lögn, på bara några sekunder.

Och av det lärde jag mej när jag långt senare förstod hennes lögn.

Att det är med min egen tro jag kan försätta berg.

Och för det är jag henne evigt tacksam.
Men jag trodde aldrig på henne mer.
Det räddade även mitt eget liv.

Med sin egen envisa orubbliga tro, skapade Gud världen.

Gud som i ett är större än ett.

– Roachna –