En sida som handlar om Andlig vägledning

Andlig utveckling

Nio minuter i stillhet och frid

Samtal med anden

Jag berättar lite om en av många intressanta händelser jag upplevt med anden under min favoritek.

Anden är med, inflikar och berättar lite om sitt eget och om den upplevelse jag ständigt lever med. [Använd gärna lurar att lyssna med, sätt er ned, koppla av och följ gärna med fridfullt i er själva]

Tyrs Elever

Tyrs elever

En kort podcast, i lätt trance om Tyr och odjuret inom genom omkring oss.

Obegripligt oroliga ängsliga samt omotiverat, oförklarligt vreda, rädda och i bland galna människor har en möjlighet att släppa taget på allt odjuret tror det vet som om oss. Vi lär oss att sluta kontrollera vår värld omkring oss. Vi lär odjuret att inte lita och tro på alla onda viskningar den sprider vidare inom oss. Och vi lär oss att kontrollera världen inom oss, genom att släppa kontrollen och sluta tro på allt ont vi känner inom oss. (Då upptäcker vi sanningen om de andra människornas liv, inom oss.) 

Vi botar oss själva och relationen med odjuret som också blev lurad att slå oss mer än det blev värt för någon av oss. Odjuret blev vår inspiratör och vän! vinsterna av deb relationen bygger vi tillsammans i ett annat liv.

Jag är inte asatroende men arketyperna lever och vänder sig ofta till mej lik förbannat, och det är sant även för mej. 

Tyr på Wikipedia 

Om allt utom våra ensliga godkända sjukt rädda tankar.

Den glada nyheten för oss som älskar våra blandade tankar! 

Vi har lättare att tänka så som vi vill. Vi är flexibla och ändrar oss fortare än många går med på att de tror de inte vill.

Den gamla nyheten från andevärlden många får till sej, för det är oftast där alla börjar tänka sej noga för själv. Är att de flesta av våra tankar är inte explicit våra egna, och nyheten tas oftast emot med skepsis av oinvigda, så som jag var själv och inte trodde till en början bland annat. Sedan älskade jag det, medan alla andra fortfarande inte gör det. De gör allt för att vara sina totalt egna ensidiga, enväldiga diktatoriska personligheter i stället. Var och en får ändå avgöra vad som känns sant om det jämnt. Det är ändå den unika individen som har ansvar för det den väljer att förstå med sina tankar.

Och ändå drar jag en helt annan slutsats än dessa jordiska lärare jag hade att tillgå då, om de inte fortsatt att ändra på sina egna tankar så som jag fortfarande är den jag ännu förstår.

Jag är nämligen helt överens i sak, jag är också helt överens med tanken på att meditation handlar mest om att lära oss kontrollera våra egna tankar så att vi får bestämma rätt bra vad vi ville tänka själva.

Men att meditera i tystnad jämt? Vad blir meningen med det efter ett tag? Man hör möjligen överjagets tysta beslutsfattare som känns lite säkrare och bättre så som det också känns mycket bättre när jag förstår det jag är i tystnaden? Mellan raderna men själv? Inte jämt.

Och unik? Det finns inga unika tankar över huvud taget, men gott om unika vibrationer som klär sina egna ord i olika känsliga finstämda toner. Läs en sångtext rakt opp och ner, den blir oftast väldigt banal och känns overklig och fel. Sätt sedan ton och blid till det, dra i gång den på stereon och ni vet?

You’re all back in heaven again! Sluta hata sluta skäms.

Men slutsatsen blir ändå den här, de flesta av våra tankar är ändå en blandning av allt vi mins … tillsammans. 

Våra känslor är blott ett vibrerande ljud, som vi säger att vi känner igen när vi tolkar minnet med sinnets tanke av pulserande ljus.

Tillsammans, ja det också ibland. 

Vi hör våra ordrika tankar väldigt unikt och ofta lika olika sinsemellan, och ändå har vi alla samma värld att lyssna på och välja in orden eller analysen från. Vi väljer vilka ord vi förstår att uttrycka så som vi själva förmår att förstå i nuet. Nuet som egentligen bara är, precis all tid som angår oss själva just nu. Härochnu är bara det! 

Eller så hittar vi på nya gamla sätt att hitta på oss själva helt och alldeles rätt.

Men fortfarande gör vi det tillsammans.

Men det var länge sedan jag upplevde illusionen av egen total tystnad i tanken, och desillusionerad som jag också blev när jag förstod allting mer och mer, desto gladare blev jag, för min nya verklighet.

Konklusion

Jag älskar att ha fel! Men så lärde jag mej mer utan att behöva skämmas för mej själv. 

Vad hade jag att förlora på att räkna ut och förstå hela Gud för mej själv? Vad har jag att förlora på att fantisera om vad som helst? Ofta blir det mest rätt och jag får veta det efter ett tag, någon liknade mej och tänker lite som jag. 

”Det finns nämligen inga egna unika tankar alls, vi lånar orden och tankar av varandra, just så som barnen ofta lånar exakt likadana färger och penslar av varandra.”

Men resultaten blir ändå högst unikt och därför olika.

Och ville vi nu göra oss alla en gemensam guds-”tjänst”, så lär vi barnen att det är fint att måla och rita helt unik, utan att vi låtom oss skämmas tillsammans åt de små. 

Och dessutom, lägg er aldrig i varandras liv. Sköt er själv så fortsätter jag att sköta mej själv som vanligt! 

I morgon är det midsommar, magiskt så det förslår.

Lev och låt leva.

Med vänlig hälsning, Claes Widerberg.

Och så i slutet på tunneln på väg tillbaka till vår sfär, så ser vi snart ett ljus. Solens ljus!

Och så blickar vi åter ut över världen, utan fruktan för tiden längre.

Oden om Hugin och Munin

Jaha så er Kristus har en egen himmel där alla lever blott en gång?

Har ni tänkt på att det har alla andra levande också, livet är evigt och finns av det skälet därför bara en enda gång.

Himmel eller helvete? Det är er egen utmaning som avgörs av er personliga livsupplevelse.

Avgör själv, men jag förstår bara vad som är rimligt för alla människor och inte bara några få specialintressen.

Fortsätter ni hellre att slåss om era stora och små skitsaker, för ni har för för mycket pengar och vapen att glömma bort er själva med?

Inkarnation

Så då sov gott i er Jesushimmel, alla vi andra väcker alltid upp både oss själva, och era gamla minnen och liv när vi på yttersta dagen redan lever och gör om våra gamla liv så att alla ”våra” liv känns glada kärleksfulla och fredliga och av det skälet blir rimliga igen.

Ingen människa slipper undan sitt enda egna och eviga liv.

Vi beror alla på varandra det är mera Jesus stil säger andarna!

Och jag håller med, livet är ingens fel, finn er i det och sammarbeta.

Allt vi vet om allt vi vet, är den gyllene medelvägen i alla kompromisser om allt vi vet.

Last man standing on earth vinner allt?

Jorden inkarnerar i ett större fredligare sinne med en god tanke och evigt minne den också!

Glöm inte att ha roligt när ni lever, men har ni bara så roligt att ingen annan får roligt? Då blir det inte så roligt hur ni än lever.

Vem är Gud?

Sinnet om tanken och minnet.

Gud är sinnet som har tanke på alla minnen vi alla upprätthåller tillsammans i en enda större enhet av Gud vi alla även är tillsammans med våra djur, som en enda enhet av Gud i hela vår värld. 

Sinnet är Gud
Tanken är Ängel
Minnet är ande

Samma visa i det gamla Norden

Sinnet är Oden (Oden tolkas ofta som Shamanen)
Tanken är Hugin (Hugin betyder tanke)
Minnet är Munin (Munin betyder minne)

Varenda människa är Gud och bär sin egen skapelse i minnet inom genom och omkring sej själv.

Tillsammans vinner vi allt.

Claes Widerberg

En är för alla och alla är för en! 

Angående våra naturliga kretslopp och vår gamla tro på att vi levde i balans med naturen innan vi började leva i sociala medvetna strukturer som tänkande människor tillsammans.


Förr levde inte människor i balans med naturen, de dog i balans med naturen.
Tackar Hans Rosling för hanns pedagogiska och fina statistiska räkneexempel, de landade mjukt i magen på mej när jag såg dom första gången för några år sedan.

I min värld ser jag Hans Rosling som en stor Shaman. (Påståendet får stå för mej) 

En medial kvinna jag delvis missförstod för några år sedan, fick till sej att Hans Rosling som jag själv aldrig hört talas om då, skulle kunna lära mej något om min egen personliga och andliga samt mediala utveckling. 

Vem var Hans Rosling tänkte jag då? Och när jag såg en av Hans föredrag på film, så förstod jag vad min ande och andevärlden försökt berätta avståndslöst för mej. De hade redan börjat visa och lära mej, hur världen redan var värd, även för mej. Men Hans dokumentär gav mej en möjlighet att både se och förstå det lättare för mej själv.

Och så …

Tänk på att världens ekonomi liknar universums naturliga kretslopp. Kretslopp som människor skapat kopior av och ständigt lär sej förstå, genom att leva och lära sina egna exempel, lätt och inte för svårt. ”Learning by example”. 

Så när jag tar betalt för min tid, så betyder det att jag även ger er eget liv, att leva och lära er förstå era egna liv med, tänk på att människans skapelse är gudarnas skola att lära sej skapa och sköta sina egna totalt balanserande liv med.

Men det är bara i en gemensamt hållet tanke tillsammans som allt blir världt att förstå som Gud förstår allt som en, tillsammans som är större än en. 

En är för alla och alla är för en. 

Alla barn är allas barn och vi är alla skapelsens föräldrar till allas barn. 


Med vänlig hälsning, Claes